Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 0 0 0 17 17 8
адміністрування та післядипломної освіти Економіка Соціальна економіка, аналітика та управління 0 0 0 6 6 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації 0 0 0 13 13 2
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління житловими будинками та їхніми об`єднаннями 0 0 0 8 8 4
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами 0 0 0 44 44 12
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 0 0 0 8 8 4
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 0 0 0 73 73 48
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (для державних службовців) 0 0 0 33 33 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 0 0 0 10 10 0
адміністрування та післядипломної освіти Теплоенергетика Теплоенергетика 0 0 0 1 1 0
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 0 0 0 55 55 17
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 0 0 0 19 19 3
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Містобудування 0 0 0 19 19 0
архітектури та дизайну Дизайн Дизайн 0 0 0 12 12 3
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва з каменю 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 0 0 0 30 30 11
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 0 0 0 3 3 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 0 0 0 13 13 2
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 0 0 0 11 11 7
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 0 0 0 40 40 15
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 0 0 0 11 11 2
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 0 0 0 3 3 0
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0 0 0 2 2 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека Пожежна безпека 0 0 0 13 13 8
геодезії Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 0 0 0 6 6 3
геодезії Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 0 0 0 2 2 0
геодезії Геодезія та землеустрій Геопросторове моделювання 0 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 0 0 0 9 9 5
геодезії Геодезія та землеустрій Космічна геодезія 0 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 0 0 0 5 5 2
геодезії Геодезія та землеустрій Фотограмметрія та дистанційне зондування 0 0 0 1 1 0
геодезії Науки про Землю Картографія 0 0 0 1 1 0
геодезії Науки про Землю Космічний моніторинг Землі 0 0 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 0 0 0 4 4 0
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 0 0 0 112 112 59
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 0 0 0 15 15 4
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 0 0 0 9 9 3
дистанційного навчання Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 0 0 0 10 10 0
дистанційного навчання Право Правознавство 0 0 0 62 62 5
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 0 0 0 14 14 6
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (для державних службовців) 0 0 0 6 6 0
дистанційного навчання Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 0 0 0 3 3 0
дистанційного навчання Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 0 0 0 4 4 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка бізнесу 0 0 0 25 25 16
економіки і менеджменту Економіка Економіка та управління будівництвом 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка Управління персоналом та економіка праці 0 0 0 10 10 6
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 0 0 0 19 19 12
економіки і менеджменту Маркетинг Інтернет маркетинг 0 0 0 23 23 7
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 0 0 0 23 23 7
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 0 0 0 18 18 12
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 0 0 0 14 14 9
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 0 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 0 0 0 20 20 7
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 0 0 0 21 21 9
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 0 0 0 4 4 0
економіки і менеджменту Менеджмент Управління митною діяльністю 0 0 0 17 17 10
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 0 0 0 46 46 17
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 0 0 0 48 48 22
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції, мережі і системи 0 0 0 11 11 3
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0 0 0 9 9 4
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачальні системи та енергетичний менеджмент 0 0 0 2 2 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетична безпека 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 0 0 0 2 2 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 0 0 0 12 12 11
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 0 0 0 14 14 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Управління ІТ проектами 0 0 0 36 36 11
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 0 0 0 5 5 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 0 0 0 11 11 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 0 0 0 26 26 5
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 0 0 0 76 76 13
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Аналіз даних (Data Science) 0 0 0 13 13 4
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Комп'ютерні лінгвістичні технології 0 0 0 4 4 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 0 0 0 6 6 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 0 0 0 6 6 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Адміністрування систем кібербезпеки 0 0 0 28 28 8
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 0 0 0 26 26 5
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні технології в приладобудуванні 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка 0 0 0 4 4 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 0 0 0 10 10 6
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 0 0 0 5 5 1
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 0 0 0 19 19 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 0 0 0 22 22 1
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 0 0 0 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Журналістика Журналістика 0 0 0 30 30 8
права, психології та інноваційної освіти Менеджмент Управління навчальним закладом 0 0 0 3 3 0
права, психології та інноваційної освіти Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 0 0 0 40 40 10
права, психології та інноваційної освіти Право Правознавство 0 0 0 212 212 78
права, психології та інноваційної освіти Психологія Психологія 0 0 1 123 124 34
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 0 0 0 18 18 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль і аудит 0 0 0 3 3 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 0 0 0 9 9 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм Туризм 0 0 0 18 18 3
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека Промислова безпека і охорона праці 0 0 0 10 10 7
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електроніка 0 0 0 3 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 0 0 0 3 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем 0 0 0 3 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 0 0 0 4 4 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Системне адміністрування телекомунікаційних мереж 0 0 0 6 6 3
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Технології та засоби телекомунікацій 0 0 0 3 3 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 0 0 0 7 7 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація 0 0 0 21 21 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Комп'ютерна хімічна інженерія 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 0 0 0 3 3 1
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення 0 0 0 2 2 1
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 0 0 0 4 4 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 0 0 0 4 4 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 0 0 0 4 4 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 0 0 0 4 4 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 0 0 0 5 5 0

Магістри заочна