Інформація про подання документів на 1-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахового молодшого бакалавра до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна

Молодші спеціалісти денна