РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

економіки і менеджменту
Спеціальність: 071, ОП – Облік і оподаткування
Місця державного замовлення: 2
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Вінтоняк Адріана Андріївна 184.0000 180.0000 Зараховано (бюджет)
2 Баран Анастасія Олександрівна 184.0000 173.2500 Зараховано (бюджет)