РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

механічної інженерії та транспорту
Спеціальність: 133, МБ – Галузеве машинобудування
Місця державного замовлення: 10
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Паскевич Денис Тарасович 148.0000 142.5000 Зараховано (бюджет)
2 Корнійчук Ростислав Сергійович 144.0000 141.0000 Зараховано (бюджет)
3 Тіцька Роман-Лєман Нєманович 136.0000 137.2500 Зараховано (бюджет)
4 Деревенко Михайло Іванович 140.0000 132.0000 Зараховано (бюджет)
5 Михалюк Іван Іванович 140.0000 130.7500 Зараховано (бюджет)
6 Заканич Ярослав Володимирович 148.0000 129.2500 Зараховано (бюджет)
7 Чайка Роман Богданович 140.0000 128.5000 Зараховано (бюджет)
8 Басалик Ігор Ярославович 144.0000 127.7500 Зараховано (бюджет)
9 Андрушевський Назар Миколайович 140.0000 126.2500 Зараховано (бюджет)