РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

механічної інженерії та транспорту
Спеціальність: 274, АТ – Автомобільний транспорт
Місця державного замовлення: 7
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Самчук Євгеній Олегович 144.0000 153.0000 Зараховано (бюджет)
2 Яцишин Юрій Іванович 164.0000 146.2500 Зараховано (бюджет)
3 Бей Антон Андрійович 144.0000 143.0000 Зараховано (бюджет)
4 Турецький Орест 148.0000 139.0000 Зараховано (бюджет)
5 Потюх Назар Васильович 140.0000 132.2500 Зараховано (бюджет)
6 Мокрицький Роман-Олег Ігорович 116.0000 131.2500 Зараховано (бюджет)
7 Бокуфай Дмитро Володимирович 120.0000 131.0000 Зараховано (бюджет)