РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

механічної інженерії та транспорту
Спеціальність: 131, МП – Прикладна механіка
Місця державного замовлення: 6
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Осадчий Максим Романович 148.0000 155.2500 Зараховано (бюджет)
2 Машталер Володимир Олександрович 140.0000 144.7500 Зараховано (бюджет)
3 Басюк Володимир Петрович 144.0000 144.5000 Зараховано (бюджет)
4 Тригуба Денис Сергійович 156.0000 141.7500 Зараховано (бюджет)
5 Поліщук Ярослав Олегович 132.0000 139.0000 Зараховано (бюджет)
6 Кіндзерський Богдан Сергійович 144.0000 136.0000 Зараховано (бюджет)