РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

механічної інженерії та транспорту
Спеціальність: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Місця державного замовлення: 8
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Леськів Андрій Юрійович 164.0000 164.7500 Зараховано (бюджет)
2 Олексюк Орест Віталійович 140.0000 150.2500 Зараховано (бюджет)
3 Самборський Андрій Михайлович 152.0000 145.5000 Зараховано (бюджет)
4 Миколайчук Андрій Володимирович 156.0000 141.5000 Зараховано (бюджет)
5 Сапіцкий Назарій Іванович 160.0000 139.7500 Зараховано (бюджет)
6 Левко Марта Ігорівна 140.0000 137.7500 Зараховано (бюджет)
7 Скочипець Остап Русланович 152.0000 136.2500 Зараховано (бюджет)
8 Козловський Костянтин Віталійович 144.0000 135.2500 Зараховано (бюджет)
9 Минзар Ольга Сергіївна 136.0000 133.5000 До наказу
10 Прихнюк Дмитро Ігорович 136.0000 127.7500 До наказу