РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

хімії та хімічних технологій
Спеціальність: 161, ХТ – Хімічні технології та інженерія
Місця державного замовлення: 8
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Дітковський Юліан Володимирович 152.0000 149.0000 Зараховано (бюджет)
2 Базилько Богдана Петрівна 148.0000 142.5000 Зараховано (бюджет)
3 Мандич Ростислав Володимирович 148.0000 136.0000 Зараховано (бюджет)
4 Паренюк Владислав Іванович 148.0000 132.5000 Зараховано (бюджет)
5 Ільків Ірина Юріївна 144.0000 132.2500 Зараховано (бюджет)