РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

енергетики та систем керування
Спеціальність: 141, ЕЕ – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Місця державного замовлення: 10
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Орішкевич Сергій Сергійович 144.0000 163.0000 Зараховано (бюджет)
2 Ципура Руслан Стефанович 152.0000 155.2500 Зараховано (бюджет)
3 Сінітович Мирослав Михайлович 144.0000 155.2500 Зараховано (бюджет)
4 Григоришин Андрій Юрійович 164.0000 144.2500 Зараховано (бюджет)
5 Станьчак Володимир Володимирович 136.0000 142.7500 Зараховано (бюджет)
6 Кожокарь Андрій Ніколайович 132.0000 140.5000 Зараховано (бюджет)
7 Мазур Богдан Васильович 152.0000 140.0000 Зараховано (бюджет)
8 Старко Дмитро Миколайович 152.0000 139.0000 Зараховано (бюджет)
9 Щербина Андрій Володимирович 144.0000 137.5000 Зараховано (бюджет)
10 Терефельський Павло Сергійович 136.0000 137.2500 Зараховано (бюджет)
11 Сметанюк Вадим Володимирович 132.0000 123.0000 До наказу
12 Гирин Володимир Анатолійович 120.0000 120.7500 До наказу