РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст», які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

енергетики та систем керування
Спеціальність: 151, АВ – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Місця державного замовлення: 8
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Недошитко Олег Михайлович 148.0000 155.2500 Зараховано (бюджет)
2 Пасіченко Станіслав Сергійович 148.0000 154.2500 Зараховано (бюджет)
3 Надала Тарас-Юрій Юрійович 148.0000 150.2500 Зараховано (бюджет)
4 Гаврилюк Павло Петрович 140.0000 148.2500 Зараховано (бюджет)
5 Трач Віталій Володимирович 144.0000 141.2500 Зараховано (бюджет)
6 Суфлян Назар Васильович 156.0000 141.0000 Зараховано (бюджет)
7 Федунь Андрій Степанович 132.0000 140.7500 Зараховано (бюджет)
8 Данч Микола Юрійович 148.0000 137.5000 Зараховано (бюджет)
9 Гера Оксана Михайлівна 132.0000 135.5000 До наказу
10 Сеньків Іван Ігорович 148.0000 132.0000 До наказу