РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:57

Спеціальність: 053, ПС – Психологія

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Філяк Ангеліна Петрівна 164.0000 170.2500 До наказу
2 Бокало Олеся Богданівна 172.0000 156.2500 До наказу
3 Сухотюк Віктор Андрійович 144.0000 136.5000 До наказу
4 Валецька Мар'яна Ігорівна 140.0000 127.0000 До наказу