РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:58

Спеціальність: 081, ПВ – Право (2 БВО)

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Маличкович Андрій Святославович 0.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Демчук Ольга Романівна 0.0000 Рекомендовано на вільні небюджетні місця