РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

Спеціальність: 015.39, ПЦ – Цифрові технології

Вільні місця ліцензійного обсягу: 30 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 Галюк Юрій Володимирович -1.0000 Зараховано
2 Карпук Ігор Анатолійович -1.0000 Зараховано
3 Чорний Максим Тарасович -1.0000 Зараховано