Рейтингові списки / Бакалаври 2-й курс / Психологія/ Виконали умови до зарахування

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

Спеціальність: 053, ПС – Психологія

Вільні місця ліцензійного обсягу: 56 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 Гринів Анастасія Іванівна 148.0000 138.4500 Зараховано
2 Таркані Дарина Йосипівна 152.0000 129.9500 Зараховано