РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

Спеціальність: 274, АТ – Автомобільний транспорт

Вільні місця ліцензійного обсягу: 90 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 Барасюк Олександр Миколайович -1.0000 Зараховано
2 Гаркало Руслан Богданович -1.0000 Зараховано
3 Кулешник Мар'ян Олегович -1.0000 Зараховано