РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

Спеціальність: 029, СК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Вільні місця ліцензійного обсягу: 30 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 Стефашко Максим Зеновійович 136.4615 Зараховано
2 Пукач Роман Віталійович 135.6000 Зараховано
3 Юрків Наталія Юріївна 125.0000 134.0500 Зараховано