РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на другий курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів,
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.09.2023 19:03

Спеціальність: 174, АВ – Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Вільні місця ліцензійного обсягу: 15 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Виконали вимоги до зарахування Статус заяви
1 Гринаш Юрій Ігорович -1.0000 Зараховано
2 Кулинич Андрій Андрійович -1.0000 Зараховано
3 Рідкодуб Віталій Вадимович -1.0000 Зараховано
4 Русаков Савелій Леонідович -1.0000 Зараховано