Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році станом на 14.08.2021 09:59
архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 022, ДС – Дизайн
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Павлюк Юстина Любомирівна 190.0000 178.5000 До наказу
2 Мацьків Марта Андріївна 155.0000 138.7500 До наказу