Інформація про подання документів
вступників на третій курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році станом на 14.08.2021 09:59
комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 122, КН – Комп'ютерні науки
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Березіна Анастасія Артурівна 120.0000 150.7500 До наказу
2 Булла Віталій Павлович 136.0000 127.7500 До наказу
3 Кмиць Михайло Ігорович 128.0000 125.0000 До наказу