РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:59

дистанційного навчання
Напрям підготовки: 274, АТ – Автомобільний транспорт
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Кичурчак Назарій Євгенович 132.0000 135.5000 Зараховано (комерція)
2 Хвалибога Назарій Володимирович 136.0000 131.0000 Зараховано (комерція)
3 Подчинюк Володимир Віталійович 124.0000 119.5000 Зараховано (комерція)
4 Когут Борис Іванович 120.0000 117.5000 Зараховано (комерція)