РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:59

дистанційного навчання
Напрям підготовки: 081, ПВ – Право
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Мірошнік Владислав Юрійович 180.0000 148.5000 Зараховано (комерція)
2 Лоборчук Микола Петрович 156.0000 144.7500 Зараховано (комерція)
3 Ткачук Олена Вікторівна 132.0000 130.0000 Зараховано (комерція)