РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:59

механічної інженерії та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Мороз Іванна Володимирівна 148.0000 155.0000 До наказу
2 Семенова Анна Василівна 144.0000 150.0000 До наказу
3 Коновал Андрій Андрійович 124.0000 124.5000 До наказу
4 Гіщак Володимир Вікторович 140.0000 124.5000 До наказу