РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:59

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 029, ДК – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Пришляк Мар'яна Андріївна 168.0000 155.5000 До наказу
2 Комарницька Іванна Богданівна 128.0000 118.7500 До наказу