РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 073, МЕЗД – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Квасниця Віра Михайлівна 93.28 3.0000 184.0000 186.0000 203.76 Зараховано (бюджет)
2 Кряченко Ірина Сергіївна 97.71 3.0000 180.0000 192.0000 203.00 Зараховано (бюджет)
3 Білокопитий Володимир Володимирович 69.38 182.0000 197.0000 199.63 Зараховано (бюджет)
4 Бондарчук Діана Володимирівна 77.30 182.0000 180.0000 196.96 Зараховано (бюджет)
5 Скробала Юлія Мирославівна 79.78 182.0000 168.0000 194.46 Зараховано (бюджет)
6 Польчин Анна Анастасія Андріївна 86.13 170.0000 165.0000 185.98 До наказу
7 Антіпа Анна Андріївна 82.00 0.5000 148.0000 189.0000 174.75 До наказу