РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 051, ЕКУП – Управління персоналом та економіка праці
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Пірус Володимир Русланович 70.91 172.0000 192.0000 191.18 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Вихор Олександра Андріївна 90.61 166.0000 159.0000 182.37 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Дубров Назар Андрійович 68.53 142.0000 165.0000 161.46 Рекомендовано на вільні небюджетні місця