РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

механічної інженерії та транспорту
Напрям підготовки: 133, МБПХ – Обладнання переробних і харчових виробництв
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Білокінь Ярослав Володимирович 83.09 160.0000 177.0000 180.87 Зараховано (бюджет)
2 Шипка Євген Миколайович 77.67 148.0000 168.0000 168.53 Зараховано (бюджет)
3 Іванченко Олег Володимирович 73.31 132.0000 150.0000 151.16 Зараховано (бюджет)
4 Твердохліб Кирило Костянтинович 77.25 130.0000 144.0000 148.95 Зараховано (бюджет)
5 Шай Андрій Андрійович 69.17 124.0000 100.0000 131.83 Зараховано (бюджет)