РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 151, АВКВ – Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Манько Ярослав Олексійович 83.09 138.0000 195.0000 168.87 Зараховано (бюджет)
2 Іжик Ангеліна Борисівна 71.93 2.5000 160.0000 111.0000 162.64 Зараховано (бюджет)
3 Бірук Антон Володимирович 67.49 156.0000 128.0000 162.50 Зараховано (бюджет)
4 Вінярський Богдан Ігорович 78.61 126.0000 116.0000 139.22 Зараховано (бюджет)
5 Багнюк Максим Ігорович 72.00 126.0000 106.0000 135.40 Зараховано (бюджет)
6 Креховець Данило Олегович 66.86 118.0000 106.0000 128.37 До наказу