РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 022, ДЗЗВ – Дизайн
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Рега Оксана Романівна 93.23 190.0000 197.0000 210.40 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Штибель Анастасія Іванівна 81.40 185.0000 147.0000 191.78 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Легка Аліна Віталіївна 86.04 190.0000 128.0000 191.71 Рекомендовано на вільні небюджетні місця