РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 191, АРДА – Дизайн архітектурного середовища
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Онищенко Дар'я Андріївна 84.44 155.0000 111.0000 160.89 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Гусак Мар'яна Володимирівна 84.67 0.5000 150.0000 116.0000 158.53 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Горбачук Софія Миколаївна 86.50 140.0000 106.0000 148.80 Рекомендовано на вільні небюджетні місця