РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 054, СОВД – Соціологія
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Лучечко Юлія Богданівна 90.81 2.0000 152.0000 135.0000 166.31 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Волошина Ольга Ігорівна 85.88 0.7500 150.0000 116.0000 158.83 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Чабаренко Юлія Олегівна 85.58 2.7500 136.0000 147.0000 156.42 Рекомендовано на вільні небюджетні місця