РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

будівництва та інженерних систем
Напрям підготовки: 192, БДМБ – Міське будівництво та господарство
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кропивницький Тарас Сергійович 68.89 164.0000 180.0000 181.78 ✔ ❌ Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Ющик Роман Олександрович 71.00 142.0000 164.0000 161.70 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Войтанович Павло Олегович 64.00 158.0000 100.0000 156.30 Рекомендовано на вільні небюджетні місця