РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

адміністрування та післядипломної освіти
Напрям підготовки: 073, МЕБО – Управління житловими будинками та їхніми об`єднаннями
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Дудикевич Оксана Миколаївна 58.00 158.0000 156.0000 169.10 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Гуцуляк Михайло Євгенович 52.00 142.0000 152.0000 154.90 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Сеник Наталія Іванівна 75.00 128.0000 172.0000 154.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Дунас Ростислав Мирославович 55.00 154.0000 100.0000 151.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця