РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
з відмітками про виконання вимог до зарахування станом на 01.10.2023 19:15

адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Напрям підготовки: 281, УААМ – Адміністративний менеджмент (небюджетна)
Максимально можлива к-ть студентів: 35 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Пріоритет Конкурсний бал* Виконали умови до зарахування Статус заяви
1 Климишин Наталія Теодозіївна 155.20 Зараховано
2 Магльований Віталій Анатолійович 147.60 Зараховано
3 Бохонок Іванна Олегівна 147.20 Зараховано
4 Матущак Галина Володимирівна 141.20 Зараховано
5 Перебийніс Богданна Володимирівна 140.80 Зараховано
6 Суханова Катерина Сергіївна 140.00 Зараховано
7 Марич Роман Ярославович 138.80 Зараховано
8 Урбанович Оксана Ярославівна 126.40 Зараховано
9 Чудійович Володимир Юрійович 114.60 Зараховано