РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 11:27

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕСС – Електричні станції, мережі і системи
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кашляк Галина Богданівна 86.00 138.0000 188.0000 167.70 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Козловських Жанна Сергіївна 51.00 142.0000 192.0000 164.70 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Блонська Ірина Михайлівна 87.50 116.0000 176.0000 148.50 Рекомендовано на вільні небюджетні місця