Терміни приймання заяв, документів та вступних випробувань

Приймання заяв і документів, фахові вступні випробовування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі диплому бакалавра або спеціаліста (магістра) для здобуття ступеня магістра проводиться у такі терміни:

- на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06​ «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

27 червня - 18 липня, 18.00 година

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів

з 01 серпня

Початок прийому заяв та документів

16 серпня

Основна сесія магістерського тесту навчальної

компетентності та магістерського комплексного тесту

з 10 серпня до 17 серпня за

графіком, затвердженим УЦОЯО

Закінчення прийому заяв та документів (для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

замість МТНК або МКТ)

 

23 серпня

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів

(для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК або МКТ)

 

25 серпня – 31 серпня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної

компетентності та магістерського комплексного тесту

з 07 вересня до 10 вересня за

графіком, затвердженим УЦОЯО

Закінчення прийому заяв та документів

15 вересня, 18.00 година

Терміни проведення фахових вступних іспитів

16 вересня – 18 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з

наданням рекомендацій до зарахування

20 вересня

Терміни подачі оригіналів документів

за державним замовленням – не пізніше 24 вересня, 18.00 години; за кошти фізичних та юридичних осіб – 26 вересня,  не пізніше

18.00 години

Терміни зарахування

за державним замовленням – 25 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 27 вересня;

 

-на усі інші спеціальності (окрім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»):

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів

з 01 серпня

Початок прийому заяв та документів

16 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

15 вересня, 18.00 година

Терміни проведення фахових вступних

іспитів

16 вересня – 18 вересня

Термін оприлюднення рейтингового

списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування

 

20 вересня

Терміни подачі оригіналів документів

за державним замовленням – не пізніше 24 вересня, 18.00 години;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 26 вересня, не пізніше 18.00 години

Терміни зарахування

за державним замовленням – 25 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 27 вересня;

Зарахування вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, спеціаліста (магістра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

Особливості прийому на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 та Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 446.

 

-на спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування» вступників із числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

 

 

Етапи вступної кампанії

Вечірня або заочна форма навчання

За державним замовленням Національного агентства України з питань

державної служби

За кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

1 квітня

15 липня/15 серпня

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

 

26 квітня - 17 травня,

18.00 година

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

з 01 липня для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021

роках, 13 липня – для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році

Дата проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України

Закінчення прийому заяв та документів

17 серпня

22 липня/19 серпня

Дата проведення

вступних випробувань (лише для вступників на комерційну форму навчання на базі диплома

спеціаліста/магістра

18 серпня

18.липня – 30 липня/ 26 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій

*-без рекомендацій

20 серпня*

02 серпня/30 серпня

Погодження рішення про зарахування з Національним агентством України з питань державної служби

до 22 серпня

 

Терміни подачі оригіналів документів

не пізніше 22 серпня, 18.00 години

31 серпня до 15.00

Терміни зарахування

не пізніше 25 серпня, 18.00 година

31 серпня до 18.00

** Для вступників передбачених п.16.12 Правил прийму:

  • терміни прийому заяв та документів – з 13.06.2022р. по 16.06.2022р.
  • вступні іспити проводяться за графіком основної сесії ЄВІ та ЄФВВ

(з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти).

Особливості прийому на навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 та Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 446.