РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на [crtdate]

Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 0
Подано оригіналів документів: 0 осіб