РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 18.07.2019 18:08

інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 131, МП – Прикладна механіка
Вільні місця ліцензійного обсягу: 10
Місця державного замовлення: 5
К-сть місць першочергового зарахування:
Подано оригіналів документів: 6 осіб
№ п/п № посвідчення Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів*
1 МП-4 Кміть Віталій Васильович 88.0000 88.0000
2 МП-107 Погорілий Юрій Олегович 87.5000 87.5000
3 МП-5 Гузаіров Вячеслав Денисович 86.5000 86.5000
4 МП-94 Міцінський Олексій Олександрович 79.0000 79.0000
5 МП-133 Кузь Дмитро-Ілля Богданович 76.0000 76.0000
6 МП-106 Прокопишин Максим Валентинович 62.0000 62.0000
7 МП-93 Пришляк Богдан Юрійович 52.0000 52.0000