РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:58

енергетики та систем керування
Спеціальність: 144, ТЕ – Теплоенергетика
Вільні місця ліцензійного обсягу: 30
Місця державного замовлення: 4
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
Подано оригіналів документів: 4 осіб
№ п/п № посвідчення Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Статус заяви
1 ТЕ-65 Огар Михайло Анатолійович 80 44 124 Зараховано (бюджет)
2 ТЕ-44 Нагорний Сергій Олегович 78 44 122 Зараховано (бюджет)
3 ТЕ-32 Бартків Юрій Романович 78 40 118 Зараховано (бюджет)
4 ТЕ-50 Ковпак Владислав Анатолійович 72 40 112 Зараховано (бюджет)