РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 14.08.2021 09:56

механічної інженерії та транспорту
Спеціальність: 132, МЗ – Матеріалознавство
Місця державного замовлення: 5
Подано оригіналів документів: 2 осіб
№ п/п № посвідчення Прізвище, ім’я, по батькові Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Вступний іспит з предмету 1 (ЗНО) Вступний іспит з предмету 2 (ЗНО) Загальний бал Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів* Статус заяви
1 МЗ-35 Приймак Ігор Васильович 152.0000 115.0000 113.0000 133.0000 Зараховано (бюджет)
2 МЗ-31 Струс Богдан Богданович 152.0000 109.0000 100.0000 128.2500 Зараховано (бюджет)