Правила вступу для бакалаврів (бакалаври ПЗСО)

Реєстрація на творчі конкурси ― з 21 червня до 11 липня 2022 року (лише для вступників на спеціальності: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 191 «Архітектура та містобудування»).

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів — 1 липня 2022 року.

Проведення творчих конкурсів і вступних іспитів згідно з графіком у період із 1 до 15 липня 2022 року.

 • Приймання заяв та документів розпочинається 29 липня 2022 року і закінчується:
 • 18:00 8 серпня — для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди та у період з 1 по 15 липня не складали творчі конкурси;

о 18:00 23 серпня — для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання, а також творчих конкурсів складених з 1 до 15 липня.

Проведення індивідуальних усних співбесід у період із 9 до 16 серпня 2022 року, а також додаткових  творчих конкурсів для вступників, що претендують на місця тільки за кошти фізичних і юридичних осіб (для вступників, які не складали творчі конкурси у період з 1 до 15 липня.

Формування рейтингових списків вступників з наданням рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 29 серпня 2022 року.

Подання документів здійснюється до:

 • 18:00 2 вересня для вступників на бюджетну форму навчання;
 • 15:00 8 вересня для вступників на контрактну форму навчання.

Для зарахування вступник подає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • копії документів, завірені в приймальній комісії, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди, зарахування за квотами-1, квотами-2;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Зарахування на навчання проводиться:

 • 5 вересня 2022 року на бюджетну форму;
 • 9 вересня 2022 року на контрактну форму.

Вступників за кошти фізичних та юридичних осіб можна додатково зараховувати до 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.