Терміни проведення вступних іспитів та творчих конкурсів

Приймання заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ПЗСО проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Терміни проведення творчих конкурсів для вступників, що претендують на місця державного та регіонального

замовлення

 

01 липня - 18 липня

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження

необхідних документів

з 01 липня

Початок приймання заяв та документів

29 липня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, що можуть вступати на основі індивідуальної усної співбесіди та у період з 01.07. по 18.07. не складали

творчі конкурси

 

08 серпня

18 година

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають на основі НМТ/ЗНО, а також на основі

творчих конкурсів складених у період з 01.07. по 18.07.

23 серпня

18 година

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід, а також додаткових творчих конкурсів для вступників, що претендують на місця тільки за кошти фізичних і юридичних осіб (для вступників, які не складали творчі

конкурси у період з 01.07. по 18.07)

 

 

09-16 серпня

Закінчення приймання заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі НМТ/ЗНО або у період з

01.07. по 18.07. проходили творчі конкурси

23 серпня

18 година

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахування *

за державним замовленням не пізніше - 29 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 02 вересня

Терміни подачі вступниками оригіналів документів*

на місця державного замовлення - 02 вересня, до 18.00 години;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 15.00 години 08 вересня

Терміни зарахування вступників*

за державним замовленням – 05 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 09 вересня

Вступників за кошти фізичних та юридичних осіб можна додатково зараховувати до 30 вересня

* Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди та квота-2 (Розділ XVI Правил) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 години 22 серпня. Зараховані особи впродовж 22 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Вступники за квотою-2, які отримали рекомендації, можуть виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення і до 10:00 30 вересня. У цьому випадку передбачається переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Приймання заяв і документів та зарахування:

- на другий курс навчання за ОП підготовки бакалавра від осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра або ОКР «Спеціаліст» за іншою спеціальністю (напрямом) підготовки;

- на другий курс навчання за ОП підготовки бакалавра за іншою спеціальністю, осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, та виконують у повному обсязі навчальний план проводиться у такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

29 липня

Терміни проведення творчих конкурсів для

спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»

(тільки денна)

 

25-26 серпня

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

Терміни подачі оригіналів документів

08 вересня

Терміни зарахування

09 вересня