Правила вступу для бакалаврів на основі НРК5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів — 1 липня 2024 року.

Реєстрація на творчі конкурси та співбесіди проходить через електронні кабінети вступника ― з 03 липня до 10 липня 2024 року (лише для вступників на спеціальності: 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 191 «Архітектура та містобудування» та певних пільгових категорій).

Для вступу на місця тільки за кошти фізичних і юридичних осіб реєструватись на творчі конкурси та співбесіди можна до 25 липня 2024 року.

Проведення творчих конкурсів та співбесід згідно з графіком у період із 08 до 19 липня 2024 року.

Реєстрація заяв вступників розпочинається 19 липня і закінчується о 18:00 31 липня 2024 року.

Конкурсні предмети (НМТ/ЗНО, творчий конкурс, мотиваційний лист)

Спеціальність

Для вступу на бюджет

Для вступу лише на комерцію

022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 191 Архітектура та містобудування

НМТ/ЗНО  та
Творчий конкурс +
Мотиваційний лист

Спеціальності галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальностями  281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 «Економіка»

НМТ/ЗНО +
Мотиваційний лист +
ЄФВВ (лише за бажанням вступника)

Усі інші спеціальності

НМТ/ЗНО +
Мотиваційний лист

 

Проведення співбесід та додаткових творчих конкурсів для вступників, що претендують на місця тільки за кошти фізичних і юридичних осіб згідно з графіком у період із 20 до 31 липня 2024 року.

Формування рейтингових списків вступників з наданням рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 05 серпня 2024 року.

Подання документів здійснюється до:

  • 18:00 08 серпня для вступників на бюджетну форму навчання;
  • 18:00 15 серпня для вступників на контрактну форму навчання.

Для зарахування вступник подає такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • копії документів, завірені в приймальній комісії, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами співбесіди, зарахування за квотами-1, квотами-2;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Зарахування на навчання проводиться:

  • 10 серпня 2024 року на бюджетну форму;
  • 17 серпня 2024 року на контрактну форму.

Переведення на вакантні місця державного замовлення — не пізніше ніж 17 вересня 2024 року.

Вступники за кошти фізичних та юридичних осіб матимуть можливість подати свої заяви та вступити на навчання по додатковому набору в період з 03 вересня по 26 вересня.