Терміни приймання заяв і документів

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання)

або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження

необхідних документів

з 01 липня

Початок прийому заяв та документів

29 липня

Закінчення прийому заяв та документів

23 серпня

18 година

Терміни проведення творчих конкурсів (лише для

вступників       на       спеціальності                          Інституту архітектури та дизайну)

 

25-26 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку

вступників з наданням рекомендацій до зарахування

не пізніше 02 вересня; за кошти

фізичних та юридичних осіб – не раніше 07 вересня

Терміни подачі оригіналів документів

на місця державного замовлення – 07 вересня, до 18.00 години;

на місця за кошти фізичних та

юридичних осіб - не пізніше - 08 вересня, 15.00 години

Терміни зарахування

за державним замовленням – не пізніше

09 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 09 вересня

Вступників за кошти фізичних та юридичних осіб можна додатково зараховувати до 30 вересня